CEFASINI KİM ÇEKTİYSE SEFASINI O SÜRSÜN

Bir fuarı daha geride bıraktık. Uzun süredir uygulamacı firmalarımız ile paylaşmak istediğimiz bir takım düşüncelerimiz, dernek standımızda 3 gün süren görüşmelerimiz neticesinde netlik kazandı. Uygulamacı paydaşlarımızın dikkatle okumasını salık verdiğim düşüncelerimizi sizinle paylaşıyorum.

Derneğimizin kuruluş toplantısını yaptığımız 7 Nisan 2018 tarihinin üzerinden tam olarak 15 ay geçti. Genel bir değerlendirme yaparsak, mesleki hayatımda yapmaktan mutluluk duyduğum en önemli şey nedir diye sorulursa bu kesinlikle derneğin kurulması cevabı olacaktır. Bu, öksüz bir çocuğun sıcak bir yuvaya kavuşması gibidir, bu, Newton’un başına düşen elma gibidir. Peki SPPD’nin kurulması neden bu kadar önemlidir? Çünkü esas olarak SPPD geride bıraktığı dönemde ortaya koyduğu faaliyetlerle sektörün geleceğini belirleyecek güce ve yeteneğe sahip olduğunu göstermiştir. Hatta belki bazı arkadaşlar tarafından erken olarak değerlendirilse bile bölge coğrafyamızda bile sektörün geleceğini belirleyeceğiz. ( bu konudaki görüşlerimizi PDA ziyaretimizle birlikte oluşan örgütsel iklimde değerlendirip Poliüretan Dergisinin 2020 yılının ilk sayısında temellendirip ayrıntılarıyla yazacağız.)

Dünya toplumsal ve ekonomik dönüşümlere bakıldığında şöyle bir tablo ile karşılaşırız. Söz konusu dönüşümler başta bir avuç inanmış insanın mücadelesi ile başlıyor. Bu sabır ve ısrarla mücadele etmekle ilgilidir. Siz doğru adımları attığınız sürece bir birikim oluşturursunuz. Ve bu birikim bir anda ve hatta sizi şaşırtacak düzeyde harekete geçer. Bakın Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş savaşına katılmaya davet ettiği 300 Osmanlı paşasından sadece 5 paşadan olumlu cevap almıştır. Birçoğu davete cevap bile vermemişlerdir. Fakat tarih için çok kısa bir süre diyebileceğimiz birkaç yıl içinde tüm o paşalar birer birer milli mücadelede yerini almışlardır. Diğer taraftan 17 Ekim Sovyet devrimini gerçekleştiren Bolşevik Partisi’nin 1917 Şubat ayında üye sayısı sadece 10.000’dir. Fakat sadece 9 aylık bir sürede Kasım 1917’ye gelindiğinde ise üye sayıları 250 bine çıkmıştır.

Biz dernek faaliyetlerimizi sabır ve ısrarla yürütüyoruz. Ve değerli arkadaşlar her ne kadar sektörün tamamıyla tam olarak paylaşamasak da ciddi sonuçlar alıyoruz. Bu sonuçları Şubat ayında yapacağımız 2. Genel Kurultayımızda rapor haline getirip genel kurul ile paylaşacağız.

Bugün için anahtar soru şudur?  Sektörün tüm paydaşları neden dernek üyesi değillerdir? Bu yazıda uygulayıcı üyelerimizin dernekle ilgili tutum ve davranışlarına yönelik bir takım açıklamalar getireceğiz. Getireceğiz çünkü SPPD’nin ana omurgasını uygulayıcı firmalar oluşturur.

Uygulayıcı firmalarımızın dernek karşısında geliştirdikleri tutumları birkaç madde de kategorize etmek gerekiyor.

  1. Derneğin bana ne faydası var?
  2. Dernek belli kişilerin elindedir. Ve bunlar kendi çıkarları için faaliyet yürütüyorlar.
  3. Sektördeki büyük firmalar derneği kurdu benim etim ne budum ne biz o firmalarla baş edemeyiz. Üye olursam orada herhangi bir etkinliğim olmaz.
  4. Zaten sektörü bu hale getiren adamlar orada. Bu yüzden bu dernek hiç bir şey yapamaz.
  5. Dernek aidat ücretleri yüksek olduğunu düşünüyorum.

Genel olarak karşılaştığımız bu fikirleri tek tek ele alalım

  1. Derneğin bana ne faydası var.

Bu sorunun cevabı iki yönden verilebilir. Birincisi siz eğer bir uygulamacı olarak haksız rekabetten şikâyet ediyorsanız, haksız rekabet eylemini gerçekleştiren firma, çalarak çırparak, eksik malzeme kullanarak, düşük yoğunluklu ürün kullanarak sonuçta standart dışı uygulama yaparak sizin iş almanızın önünde bir engel oluşturuyorsa ve bu engel toplam olarak sektörümüzün saygınlığını ayaklar altına alıyorsa önce siz bu derneğe üye olmalısınız. Çünkü bu dernek haksız rekabeti önlemek için çalışıyor. Bu konuda neler yapabileceğini tartışıyor. Siz eğer destek verirseniz bizler bu amacımıza daha kısa sürede ulaşır ve hem rekabeti eşit şartlarda yerine getirmiş oluruz hem de standart dışı uygulama yapan firmaları birlikte teşhir etmiş oluruz. İkincisi ise derneğin firmanıza ne sağladığıdır. Öncelikle sektörde SPPD üyesi olmak firmanıza saygınlık kazandırır. Dernek logosunu araç kaplamlarınızdan kartvizitinize kadar internet sitesinden başlıklı kâğıtlarınıza kadar tüm alanlarda kullanabilir ve firmanızın sektörün tek derneğine üye olduğunu göstererek üye olmayan uygulayıcılar karşısında bir avantaj sağlarsınız. Dernek sizi internet sitesinde üye uygulayıcılar arasında gösterir. Hammadde ve makine üreticilerinin dernek üyesi uygulamacılara sağladığı fiyat avantajlarından yararlanırsınız.  Dernek kurumsal kimlik konusunda dernek üyelerine piyasanın çok altında fiyatlarla destek sağlar. Web tasarımı, katalog tasarımı, kurumsal kimlik çalışmaları vb. gibi tüm çalışmalardan sembolik ücretlerle faydalanabilirsiniz.

  1. Dernek belli kişilerin elindedir. Ve bunlar kendi çıkarları için faaliyet yürütüyorlar.

Bu soru neredeyse tüm iktisadi dernekler için süregelmiştir. Bir apartmanda yöneticisi dahi olsanız ertesi gün hakkınızda çıkacak olası dedikoduların başında bu gelir. Ancak SPPD kurulduğu günden buyana asla herhangi bir firmanın çıkarına herhangi bir adım atmamıştır. Bundan sonrada ben Yalçın YILDIZ bu derneğin Genel Başkanı olduğum sürece asla ve asla böyle bir faaliyete izin vermeyeceğim. Bu yazıda da açıkça ilan ediyorum ki derneğin bu yönde bir faaliyetine şahit olduğunuz gün, değil genel başkanlığı, bu mesleği bırakacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bazı kişiler bu derneğe kişisel amaçları için üye olmuş ve hatta yine kişisel amaçları için yönetim kurulu üyesi bile olmuş olabilirler. Ve hatta bu insanlar dernek üyesi olmayan firmaların gözünde böyle bir izlenim ve / veya şüphe bile bırakmış olabilirler. Biz hiç kimsenin aklını okuyamayız. Ancak şunu bilmelisiniz ki kurulduğumuz günden bu yana bu yönde bir girişim asla olmamıştır. Gelecekte oluşabilecek bu yönde girişimlere de cepheden karşı duracağımı bilmenizi isterim.

  1. Sektördeki büyük firmalar derneği kurdu benim etim ne budum ne biz o firmalarla baş edemeyiz. Üye olursam orada herhangi bir etkinliğim olmaz.

Dernek yönetiminde olmanın ana ölçütü denek faaliyetlerine zaman ayırabilmektir. Bugün derneğin mali kaynaktan çok insan kaynağına ihtiyacı vardır. Mali kaynak elbetteki her zaman önemlidir. Ancak yeni kurulan bir dernek olarak SPPD’nin bugün için biriken işler için koşturacak arkadaşlara ihtiyacı vardır.

  1. Zaten sektörü bu hale getiren adamlar orada. Bu yüzden bu dernek hiç bir şey yapamaz.

Öncelikle olarak derneği kurduğumuz dönemde aldığımız bir karar çerçevesinde bu süreci örgütlüyoruz. O karar firmaların akına, karasına bakmadan, her kim olursa olsun derneğe üye kabul etmek. Standartları oluşturduktan sonra sektörde bozucu etkisi olan firmaları kazanabildiğimiz oranda dernek çatısı altında tutmak. Direnen ve gözü dönmüşçesine, salt kar amacıyla hareket eden firmaları dernek hukuku çerçevesinde disiplin süreçleriyle, standart uygulama yapmalarını sağlamaya çalışacağız. Bu yaptırım neticesinde de sonuç alamadığımız firmaları dernek üyeliğinden çıkaracak hem de piyasada teşhir ederek iş göremez hale getireceğiz. Bizimle aynı yönde düşünen arkadaşları ısrarla dernekte görev almaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün dediği gibi; ‘’Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.’’

Bizler cesaretle mücadele edeceğiz. Ediyoruz. Gelin sizde ekmeğinizden olmadan, bu mücadeleye sahip çıkın. Henüz vakit varken, henüz tüm namuslu çalışan firmalar sektörü terk etmeden, henüz gücümüz varken mücadele edelim.

  1. Dernek aidat ücretleri yüksek olduğunu düşünüyorum.

Dernek aidatlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Özellikle uygulamacı firmalarımız için ciddi bir düzenleme yapıyoruz. Kısa zamanda 2020 için yeni aidat bedellerini açıklayacağız.

Değerli meslektaşlarım değerli uygulamacı firmalar; yukarıda anlattığımız beş gerekçe ile dernek karşısında tutumlarınızı analiz etmeye çalıştım. Son olarak genellikle sorulan bir soruya da açıklama getirelim. Derneğe gelen işler ne olacak? Bizler SPPD olarak Türkiye’de gerçekleştirilen tüm projeleri kayıt altına alacağız. Kayıt altına alırken aynı zamanda söz konusu projelerin standartlara uygun yapılmasını da sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda projelerin dernek üzerinde gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. İster derneğimize üye olsun ister olmasın uygulayıcı firmalarımız haklı olarak bu projelerin kimler tarafından nasıl yapılacağını soruyor. Biz daha çok nasıl yapılacağı kısmı ile ilgileniyoruz. Biz, gelen taleplerde proje sahiplerine, üyelerimizden herhangi bir tanesiyle sözleşme imzalayabileceklerini ancak şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Üye olmayan firmalarımız elbette dernek kanalıyla yapılmış bu projelerde yer alamayacaklar. Bugün bu derneğin her türlü yanında olan, emek ve para ayıran, cefasını çeken, ileride elbette bunların karşılığı olarak sefasını da sürecektir.

Bitirirken siz değerli uygulamacı firmaları bir kez daha derneğimize üye olmaya davet ediyorum.

Birlikte daha güçlü bir sektör inşa etmek için her birimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmamamız dileğiyle hepinizi en içten duygularımla selamlarım.

Dr. Yalçın YILDIZ

Genel Başkan

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz